"Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо." Алберт Айнщайн

Полезни връзки и приятели

SMARTY © web design

Multi sunt vocati, pavci vero electi.

Много са призваните, но малко са избраните.

Галерия

2016/2017

Харта

Контакти

Занимания

Идеята

ОБРАЗОВАТЕЛЕН

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР

Начало

Връзки

Училища ЕВРОПА®

http://www.rio-sofia-grad.com/

http://www.minedu.government.bg/news-home

http://www.cross-bg.net

http://www.emil-dimitrov.com

http://ozi-food.com

http://smartgames.bg/index-bg.php

http://www.smartygames.com